หน้าบ้านอุ่นไอรัก รู้จักกับอุ่นไอรัก เยี่ยมชมสถานที่ บริการ พูดคุยกับเรา ติดต่อเรา
เมนู อุ่นไอรัก
เปิดตัวเนอสเซอรี่/ผู้มาเยี่ยมชม
กิจกรรมเด็กๆ สาขา 1
กิจกรรมเด็กๆ สาขา 2
กิจกรรมเด็กๆ สาขา 3
กิจกรรมซ้อมดับเพลิง
โครงสร้างบริหารเนอสเซอรี่
การสมัครเรียน/อัตราค่าบริการ
งานครบรอบ3 ปี อุ่นไอรักเนอสเซอรี่
ตารางเรียน/ตารางกิจกรรม
ออนไลน์
ออนไลน์ขณะนี้
1 คน
VISITOR
220333  คน
 
โครงสร้างบริหารเนอสเซอรี่

 
นางนภาไพลิน  กาละวันต์
ผู้อำนวยการ
 
นางรัชกร  จันทร์วงค์
รองผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
 


 
นางสาวนิลเนตร  ทองแก้วจันทร์
ผู้จัดการสาขา 1
  

นางอภิชญา  นิลเพชร์
ครูประจำชั้นห้อง 1/1
สาขา 1 

นางรุ่งนภา  ฤิทธ์เทวา
ครูประจำชั้นห้อง 2/1
สาขา 1

นางสาวสุพิตา  นวลละออง
ครูประจำชั้นห้อง 3/1
สาขา 1

 
 
 

 

นางสาววรานุช  สุภลักษณ์
ครูประจำชั้นห้อง 1/1
สาขา 2

 
 

นางสาวประไพ  ถาวรบรรจบ
ครูประจำชั้น 3/1
สาขา 1
 
 นางเพ็ชรณภาวรรณ  ดีมาก    
       ผู้จัดการสาขา 3
 นางหนูนิด แกซ
ครูประจำชั้นห้อง 1/1
สาขา 3
นางสาววันทณีย์   วาโย
ครูประจำชั้นห้อง 3/1
สาขา 3
 
นางมนทิพย์  คงจินดา
ครูผู้ช่วยห้อง 3/1
สาขา 3